Tuesday, January 05, 2010

My First Geguritan!

For your information... Geguritan is a Javanese modern poetry. Or simply a poem in Javanese.
Today in Java Class my teacher gives my class an assignment to write a geguritan. So this is what I make today, haha a bit weird, I know. And maybe it's not a beautiful geguritan. But you can read it only. Hahahaha, you know, copyrights! Then, enjoy! If u want translation, following next time upon your request hehe.

Apa Pancen Ndonya
dening : Khairisa Ramadhani Primawestri

Apa pancen ndonya uwis ora adil
uwis ora sanggup maringi kasempatan
Apa pancen ndonya uwis ngrusak
ngrusak sukma dadi ala

Apa pancen ndonya uwis ora bisa ngajari
pentinge ngregani sesama manungsa
Apa salahe ndonya
Nganthi manungsa saling mbunuh
njatuhake, ngancurake

Apa manungsa uwis ora ngerti maneh
Yen urip ing ndonya kuwi ora mung mikirake
awake dhewe
Ora mung mikirake kepriye nggolek materi
kepriye supaya terus dadi nomer siji
Ndadiake manungsa ora ndhuwe akal rasa

Samestine dudu ndonya
sing mesti disalahake
Samestine manungsa
ngerti sejatine urip kuwi

***

No comments: